Om ett evenemang är fullt kan du anmäla dig till väntelista för evenemanget.
När en plats blir ledig får den som står först på tur i väntelistan en e-post om att hon/han har fått plats.

Tillbaka till Akademibokhandeln