Akademibokhandeln tillhandahåller över 10 miljoner titlar i e-handelskanalen och vi arbetar både proaktivt och reaktivt med att säkerställa att vår sortimentpolicy efterlevs i de titlar som finns till försäljning.

Att kunna erbjuda denna enorma bredd innebär dock ett stort inflöde av nya titlar varje dag vilket gör att det tyvärr inte finns möjlighet att ha manuell bevakning av dem alla.

För den händelse vi upptäcker, eller blir uppmärksammade på, att det finns titlar som är i strid med vår policy tas dessa omedelbart ur sortimentet.

I de få fall vi väljer att inte erbjuda en bok till försäljning beror det på att boken ifråga strider mot vår sortimentpolicy och att den exempelvis innehåller hets mot folkgrupp, uppvigling, förtal, barnpornografi, barnaga, olaga våldsskildring eller att det är uppenbart att författaren gör intrång i annans upphovsrätt.

Vi säljer inte titlar som bryter mot lagen, dvs böcker som är granskade och fällda i domstol.

Vi utgår alltid från bokens innehåll och inte en bedömning av författaren.

Alla övriga beslut kring vårt sortiment fattas utifrån en strävan att i så stor utsträckning som möjligt tillgängliggöra litteratur och information.

Tillbaka till Akademibokhandeln