Akademibokhandelns läsborgarmärke är ett sätt för unga läsare att samla fina märken när de läser böcker. Märket är tänkt som inspiration och uppmuntran för de som just knäckt läskoden och som kämpar med sin läsning.


Att ta Läsborgarmärket är helt kostnadsfritt och inte kopplat till något köpkrav hos oss.

Ditt barn fyller i ett läskort och hämtar ut de tre olika märkena i våra butiker efter 5, 10 och 15 lästa böcker. Vi vill att märkena hämtas ut av barnen själva och inte av lärare eller förälder. Detta för att det ska kännas lite högtidligt!


Läs mer om Läsborgarmärket

Är du lärare? Läs om hur du kan jobba med Läsborgarmärket i skolan


Tillbaka till Akademibokhandeln