Låna & Läs är Akademibokhandelns läsecirkel där du som medlem får möjlighet att läsa 55 olika titlar under 1 år. 

Du köper tjänsten i någon av våra butiker. Medlemskapet i Akademibokhandelns vänner är kostnadsfritt, men tjänsten Låna & Läs kostar 399 kr / läsår.

Låna & läs är kortlöst och registreras endast på ditt medlemskap i Akademibokhandelns vänner.


Läsåret sträcker sig från 1 september till 31 augusti året därpå och den sista boken du lånar får du behålla.

Av de 55 titlarna är 48 utvalda till läsårets början, resterande 7 tillkommer under året, en i månaden från oktober till april. 


Låna & Läs-katalog skickas ut till dig i början av läsåret om du har köpt medlemskap, och om du har godkänt postala utskick från oss. Katalogen finns även i digitalt format på akademibokhandeln.se


De 7 böcker som tillkommer meddelas dig via e-post om du har godkänt e-postutskick från oss. Du kan givetvis få information om dem online eller i butik.


Läs gärna mer om Låna & Läs och se listan över böcker i årets läsecirkel!

Tillbaka till Akademibokhandeln