Låna och Läs

Låna & Läs
Låna & Läs är Akademibokhandelns läsecirkel där du får möjlighet att läsa 55 olika titlar under 1 år. Det är en tjänst för våra medlemmar i Akademibokh...
Tors, 5 Maj, 2022 at 9:28 F.M.
Låna & Läs 2021/2022
Giltighetstid: 1/10 2021 - 31/8 2022. Kortare giltighetstid på grund av pandemieffekter, se punkt nedan. Pris 359 kr. Prissänkning på grund av pandemieffe...
Tors, 5 Maj, 2022 at 9:30 F.M.
Låna & Läs i present?
Låna & Läs är en personlig tjänst som är kopplad till ditt medlemskap i Akademibokhandelns vänner och går därför inte att ge bort. Ett tips är att köpa...
Tors, 5 Maj, 2022 at 9:31 F.M.
Kommunikation från Låna & Läs
Om du är medlem och Låna & Läskund men inte får någon kommunikation från Akademibokhandeln, så har du eventuellt inte lagt in din e-post eller mobilnumm...
Tors, 5 Maj, 2022 at 9:33 F.M.