Så här fungerar provlyssningen och detta händer när provlyssningstiden är över

Bas

  • I basabonnemanget kan du provlyssna fritt på alla böcker upp till de första 30 minuterna (hur lång tiden är beror på bokens hela längd).
  • För att provlyssna väljer du först en bok och sedan klickar du på knappen “Provlyssna på boken”.
  • Efter det att 30 minuter har gått stannas uppspelningen av boken.
  • Du kan då välja att antingen låsa upp boken med din befintliga bokkredit i ditt abonnemang och fortsätta lyssna, eller registrera ett konto och fortsätta att lyssna som inloggad med provabonnemang.
  • I ditt basabonnemang får du en bokkredit per månad.

Premium

  • I premiumabonnemanget har du alltid tillgång till obegränsad lyssning och läsning.

Familj

  • I familjeabonnemanget har du alltid tillgång till obegränsad lyssning och läsning med upp till 3 samtidiga lyssnare.

Läs mer om de olika abonnemangen.
Läs mer om Akademibokhandeln och Bokus Play.


Tillbaka till Akademibokhandeln